تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 

مشارکت در انتخابات را پررنگ کنیم/ظرفیت های گروه های جهادی نادیده گرفته نشود

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ 

   


علی مهرانی : فرماندار جاسک ارتباط با فرماندار

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0